ჭდე: შიდა ქართლი

„დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“

დაწყების თარიღი: 2020-05-29დასრულების თარიღი: 2021-03-28ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 416-398

მეტის წაკითხვა

EU4Youth: საზღვრისპირა რეგიონებში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის

დაწყების თარიღი: 2019-12-19დასრულების თარიღი: 2022-10-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 412-395

მეტის წაკითხვა

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

დაწყების თარიღი: 2017-11-20დასრულების თარიღი: 2022-02-16ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

მეტის წაკითხვა

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

დაწყების თარიღი: 2018-11-20დასრულების თარიღი: 2023-11-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

მეტის წაკითხვა

  • 1
  • 2

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021