ჭდე: რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

„დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“

დაწყების თარიღი: 2020-05-29დასრულების თარიღი: 2021-03-28ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 416-398

მეტის წაკითხვა

გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით

დაწყების თარიღი: 2019-10-10დასრულების თარიღი: 2021-10-10ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 409-955

მეტის წაკითხვა

არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე

დაწყების თარიღი: 2018-02-01დასრულების თარიღი: 2020-07-31ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 393-903

მეტის წაკითხვა

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა – დამხმარე ღონისძიებების საკონსულტაციო მომსახურება

დაწყების თარიღი: 2015-04-20დასრულების თარიღი: 2021-04-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 330-133

მეტის წაკითხვა

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა ნიშნულის უწყვეტი განხორციელებისთვის

დაწყების თარიღი: 2017-08-22დასრულების თარიღი: 2020-09-30ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 375-223

მეტის წაკითხვა

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021