ჭდე: კახეთი

EU4Youth: საზღვრისპირა რეგიონებში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის

დაწყების თარიღი: 2019-12-19დასრულების თარიღი: 2022-10-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 412-395

მეტის წაკითხვა

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

დაწყების თარიღი: 2017-11-20დასრულების თარიღი: 2022-02-16ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

მეტის წაკითხვა

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის

დაწყების თარიღი: 2019-12-13დასრულების თარიღი: 2022-12-12ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 411-936

მეტის წაკითხვა

კახეთის რეგიონში ვაშლოვანის ბიოსფერული რეზერვატის, როგორც ადგილობრივ დონეზე ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის მოდელის, შექმნა

დაწყების თარიღი: 2019-01-01დასრულების თარიღი: 2020-12-31ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 404-140

მეტის წაკითხვა

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

დაწყების თარიღი: 2018-11-20დასრულების თარიღი: 2023-11-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

მეტის წაკითხვა

  • 1
  • 2

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021