ჭდე: იმერეთი

„დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“

დაწყების თარიღი: 2020-05-29დასრულების თარიღი: 2021-03-28ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 416-398

მეტის წაკითხვა

გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით

დაწყების თარიღი: 2019-10-10დასრულების თარიღი: 2021-10-10ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 409-955

მეტის წაკითხვა

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

დაწყების თარიღი: 2018-11-20დასრულების თარიღი: 2023-11-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

მეტის წაკითხვა

  • 1
  • 2

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021