ჭდე: education

ტექნიკური მხარდაჭერა შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული ცოდნა-უნარების განვითარებისთვის

დაწყების თარიღი: 2019-08-28დასრულების თარიღი: 2023-08-27ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 409-175

მეტის წაკითხვა

საქართველოში შრომის პირობების/შრომითი ურთიერთობების, აგრეთვე სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება

დაწყების თარიღი: 2019-10-07დასრულების თარიღი: 2021-10-06ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 409-668

მეტის წაკითხვა

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

დაწყების თარიღი: 2018-11-20დასრულების თარიღი: 2023-11-19ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

მეტის წაკითხვა

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021