ჭდე: მწვანე შეთანხმება

საქართველოს კლიმატის პროგრამა (GEO-CAP): სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში

დაწყების თარიღი: 2021-01-01დასრულების თარიღი: 2024-12-31ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 421-207

მეტის წაკითხვა

ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის მარეგულირებელი სტრატეგიის ჩამოყალიბება და მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა მოთხოვნის მხარის ჩართულობით

დაწყების თარიღი: 2021-02-01დასრულების თარიღი: 2023-04-30ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 415-426

მეტის წაკითხვა

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხარდაჭერა ახალი ენერგეტიკის სექტორის რეგულაციების განხორციელებაში

დაწყების თარიღი: 2019-02-15დასრულების თარიღი: 2020-08-14ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 405-129

მეტის წაკითხვა

კახეთის რეგიონში ვაშლოვანის ბიოსფერული რეზერვატის, როგორც ადგილობრივ დონეზე ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის მოდელის, შექმნა

დაწყების თარიღი: 2019-01-01დასრულების თარიღი: 2020-12-31ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 404-140

მეტის წაკითხვა

მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების გარემოსდაცვითი დებულებების განხორციელებაში

დაწყების თარიღი: 2019-03-18დასრულების თარიღი: 2021-11-17ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-559

მეტის წაკითხვა

მომსახურების ხარისხის წამახალისებელი რეგულირებისა და ჭკვიანი აღრიცხვის დანერგვის მხარდამჭერი მარეგულირებელი სტრატეგიის შემუშავება

დაწყების თარიღი: 2019-02-01დასრულების თარიღი: 2021-01-31ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-468

მეტის წაკითხვა

  • 1
  • 2

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021