ჭდე: ენპარდი

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

დაწყების თარიღი: 2017-11-20დასრულების თარიღი: 2022-02-16ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

მეტის წაკითხვა

ინკლუზიური და თამონაწილეობითი ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა ახმეტის მუნიციპალიტეტში

დაწყების თარიღი: 2018-12-21დასრულების თარიღი: 2022-06-20ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 402-468

მეტის წაკითხვა

ადგილობრივი ლიდერები მდგრადი განვითარებისათვის წალკის მრავალეთნიკურ მუნიციპალიტეტში – ეს წალკაა

დაწყების თარიღი: 2018-12-03დასრულების თარიღი: 2022-12-02ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 402-466

მეტის წაკითხვა

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)

დაწყების თარიღი: 2017-05-01დასრულების თარიღი: 2021-02-28ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 385-374

მეტის წაკითხვა

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021