პროექტები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    141

საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგის მდგრადი სისტემის შექმნა შეფასების კონკრეტული ჩარჩოების შემუშავებისა და ფართომასშტაბიანი მონიტორინგისა და შეფასების განხორციელების გზით

რეგიონები: PAR monitoring, policy planning, public finances management, public service delivery, M&E platform, CSO participation, CSO capacity building
დაწყების თარიღი: 2019-10-07
დასრულების თარიღი: 2021-08-07
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 409-705

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021