მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    11

სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და კავშირების დამყარება დასაქმებისთვის! (ისწავლე დასაქმებისთვის!)

რეგიონები: employment, LEARN, skills, დასაქმება, წვრთნა, უნარები, skills4jobs, Skills4Jobs, აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2020-09-15
დასრულების თარიღი: 2023-09-14
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 417-363

ESCape – დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება, შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად

რეგიონები: employment, employability, employment support services, ESS, job placement, skills development, counseling, coaching, skills4jobs, Skills4Jobs, აჭარა, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, სამეგრელო ზემო-სვანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2020-11-01
დასრულების თარიღი: 2023-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 418-066

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

რეგიონები: budget support, Skills4Jobs, education, employment, საბიუჯეტო მხარდაჭერა,, education, Skills4Jobs, აჭარა, გურია, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, საბიუჯეტო მხარდაჭერა, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2018-11-20
დასრულების თარიღი: 2023-11-19
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021