მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    11

შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო მხარდაჭერის კონტრაქტი

რეგიონები: education, Skills4Jobs, აჭარა, გურია, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, საბიუჯეტო მხარდაჭერა, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2018-11-20
დასრულების თარიღი: 2023-11-19
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-393

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021