ეკონომიკური განვითარება და უკეთესი საბაზრო შესაძლებლობები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    41

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

რეგიონები: კახეთი, მთელი საქართველო, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2017-11-20
დასრულების თარიღი: 2022-02-16
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021