ეკონომიკური განვითარება და უკეთესი საბაზრო შესაძლებლობები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    42

ESCape – დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება, შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად

რეგიონები: employment, employability, employment support services, ESS, job placement, skills development, counseling, coaching, skills4jobs, Skills4Jobs, აჭარა, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, სამეგრელო ზემო-სვანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2020-11-01
დასრულების თარიღი: 2023-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 418-066

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

რეგიონები: ENPARD, economy, agriculture, rural development, კახეთი, მთელი საქართველო, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2017-11-20
დასრულების თარიღი: 2022-02-16
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021