ყოვლისმომცველი პრიორიტეტული სფეროები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    10

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

რეგიონები: Civil Society, human rights, gender, PwD, minorities,, აჭარა, გურია, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, მთელი საქართველო, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო-სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2017-01-16
დასრულების თარიღი: 2021-01-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 381-129

ESCape – დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება, შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად

რეგიონები: employment, employability, employment support services, ESS, job placement, skills development, counseling, coaching, skills4jobs, Skills4Jobs, აჭარა, თბილისი, იმერეთი, კახეთი, სამეგრელო ზემო-სვანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2020-11-01
დასრულების თარიღი: 2023-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 418-066

„დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“

რეგიონები: COVID, IDP, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო-სვანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
დაწყების თარიღი: 2020-05-29
დასრულების თარიღი: 2021-03-28
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 416-398

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021