კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემო და კლიმატის ცვლილება

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    17

მომსახურების ხარისხის წამახალისებელი რეგულირებისა და ჭკვიანი აღრიცხვის დანერგვის მხარდამჭერი მარეგულირებელი სტრატეგიის შემუშავება

რეგიონები: Energy, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, მთელი საქართველო, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2019-02-01
დასრულების თარიღი: 2021-01-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 403-468

ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქებისთვის

რეგიონები: Environment, Energy efficiency, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, კახეთი, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2018-02-01
დასრულების თარიღი: 2021-01-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 392-880

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021