კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემო და კლიმატის ცვლილება

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    18

საქართველოს კლიმატის პროგრამა (GEO-CAP): სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში

რეგიონები: climate change, water security, human right, CSOs, natural disasters, climate, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2021-01-01
დასრულების თარიღი: 2024-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 421-207

ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის მარეგულირებელი სტრატეგიის ჩამოყალიბება და მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა მოთხოვნის მხარის ჩართულობით

რეგიონები: Energy, Governance, Green Deal, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2021-02-01
დასრულების თარიღი: 2023-04-30
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 415-426

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021