პროექტები

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    144

ევროკავშირის და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი პროექტი – ბავშვთა დაცვის სისტემებისა და სერვისების გაძლიერება საქართველოში

რეგიონები: Child Protection, Juvenile Justice, Code on the Rights of the Child, de-institutionalization, social work, violence against children, diversion and mediation, referral center, human rights, children, ბავშვთა დაცვის დღე
დაწყების თარიღი: 2020-12-10
დასრულების თარიღი: 2023-12-10
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 418-090

უკეთესი უწყვეტი განათლების შესაძლებლობები ადგილობრივი პარტნიორობის დახმარებით

რეგიონები: Consultations, Life Long Learning, Trainings, VET, კონსულტირება, მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლა, მომზადება-გადამზადება, პროფესიული განათლება, უწყვეტი განათლება
დაწყების თარიღი: 2020-09-17
დასრულების თარიღი: 2023-03-16
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 417-449

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021