სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    13

LEADER მიდგომის დანერგვა მესტიის მუნიციპალიტეტში – ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის

რეგიონები: LEADER, მესტია, სოფლის განვითარება, სტრატეგია, CARE, PMC, ადგილობრივი განვითარება, მთის განვითარება, ლიდერ მიდგომა, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2018-12-01
დასრულების თარიღი: 2022-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 402-469

მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა (GRETA)

რეგიონები: EU4Business, tourism, economy, rural development, organic agriculture, Green Deal, მწვანე შეთანხმება, ევროკავშირი ბიზნესისათვის,, ევროკავშირი ბიზნესისათვის, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2018-12-11
დასრულების თარიღი: 2023-04-10
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 401-348

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021