ყველა

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    144

ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის მარეგულირებელი სტრატეგიის ჩამოყალიბება და მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა მოთხოვნის მხარის ჩართულობით

რეგიონები: Energy, Governance, Green Deal, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2021-02-01
დასრულების თარიღი: 2023-04-30
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 415-426

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021