კახეთი

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    27

საქართველოს კლიმატის პროგრამა (GEO-CAP): სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში

რეგიონები: climate change, water security, human right, CSOs, natural disasters, climate, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2021-01-01
დასრულების თარიღი: 2024-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 421-207

AFD-ENPARD პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისა და კოოპერატივებისათვის, FinExCoop საქართველო

რეგიონები: ENPARD, economy, agriculture, rural development, ენპარდი, ენპარდი
დაწყების თარიღი: 2017-11-20
დასრულების თარიღი: 2022-02-16
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 123-321

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021