იმერეთი

  • დახარისხება

  • პროექტების რაოდენობა:
    28

საქართველოს კლიმატის პროგრამა (GEO-CAP): სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში

რეგიონები: climate change, water security, human right, CSOs, natural disasters, climate, Green Deal, მწვანე შეთანხმება,, მწვანე შეთანხმება
დაწყების თარიღი: 2021-01-01
დასრულების თარიღი: 2024-12-31
ევროკავშირის პროექტის ნომერი: 421-207

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021