პროექტის აღწერა

კონკრეტული ამოცანა

მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის დოკუმენტები

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

მოთხრობები

Tbilisi

გალერეა


Ministy of Finance

პროექტის დეტალები
 • პრიორიტეტული სფერო:

 • რეგიონები: თბილისი

 • პროექტის ტიპი: ადგილობრივი
 • დაწყების თარიღი:
  2016-02-11

 • დასრულების თარიღი:

 • განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
  Ministy of Finance
 • ბიუჯეტი:
  €100 000 000
 • ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
  111-000

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021