ხაშურის წყალმომარაგება და წყალარინება

პროექტის აღწერა

პროექტი საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას ეხმარება წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციაში ხაშურის მუნიციპალიტეტში, რათა უწყვეტი წყალი და კანალირების სერვისი მიაწოდოს ხაშურში და მიმდებარე სოფლებში მაცხოვრებელ 44,000-ზე მეტ ადამიანს.
პროექტის ფარგლებში:
– რეაბილიტაცია უტარდება საწარმოო, ტრანსპორტირებისა და სასაწყობე შენობებს
– ხდება წყლის ქსელის მშენებლობა და გავრცობა
– ხდება კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა და გავრცობა
– წყალმომარაგების კომპანიას მხარდაჭერას საერთაშორისო ექსპერტები უწევენ

კონკრეტული ამოცანა

წყლის მიწოდებისა და სანიტარული მომსახურების გაუმჯობესება ხაშურში.

მოსალოდნელი შედეგები

– ხაშურში და მის შემოგარენში მაცხოვრებელი 44,000-ზე მეტი ადამიანისთვის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური პირონბები
– გაუმჯობესებული ჰიგიენური პირობები, წყლით გამოწვეული დაავადებების შემცირებული შემთხვევები, გარე დაბიძურების შემცირებული შემთხვევები
– გაუმჯობესებული გარემო, მათ შორის წყლის რესურსეიბი და ბიომრავალფეროვნება
– წყლისა და კანალიზაციის სისტემის გაუმჯობესებული მმართველობა
– ხაშურში მიღებული გამოცდილების გაზიარება წყალმომარაგების კომპანიის შემდგომ საქმიანობაში

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


Agence Française de Développement

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021