წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტირებული სისტემები

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია.
განახლებული სისტემები მოსახლეობას 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგებით და წყალარინების გამართული მომსახურებით უზრუნველყოფს.
სამუშაოების განხორციელება ხელს შეუწყობს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ასევე ტურიზმის სტიმულირებას.

პროექტი: წყალმომარაგება და წყალარინება აჭარის დაბებსა და სოფლებში

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021