უნარები წარმატებისთვის

პროექტის აღწერა

პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობას შრომის ბაზარზე, დასაქმებასა და სოციალურ ჩართულობას დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარებით მეშვეობით, სამეწარმეო უნარების ჩათვლით. იგი ხელს უწყობს შორის სამეწარმეო და დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარებას ახალგაზრდებში. პროექტი განსაკუთრებით ფოკუსირდება იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებული და არც რაიმე ტიპის ტრენინგს გადიან (NEET ახალგაზრდები) საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმში.

პროექტი დააფუძნებს ახალ სერვისებს NEET ახალგაზრდებისათვის, ბაზარზე ორიენტირებული უნარ-ჩვევების მოსაპოვებლად და ადგილობრივი ღირსეული სამუშაოების, კონსულტაციისა და დახმარების მისაღებად. პარალელურად, პროექტი მხარს დაუჭერს პოლიტიკის ცვლილებებს ეროვნულ დონეზე და მოიცავს ცოდნის გაღრმავებას, გაზიარებას და უნარების განვითარებას.

პროექტი ევროკავშირის Skills4Jobs პროგრამის ნაწილია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობისა და მდგრადი ზრდის გასაუმჯობესებლად, ადამიანური კაპიტალის განვითარებისა და სათანადო უნარების მორგების გზით.

კონკრეტული ამოცანა

კონკრეტული მიზანია ხელი შეუწყოს სამეწარმეო და ბაზარზე ორიენტირებული უნარ-ჩვევების განვითარებას NEET-ში, განსაკუთრებით დაუცველი ახალგაზრდებსა და ქალებს, არაფორმალური განათლების, კარიერული დაგეგმვის და აქტიური საერთაშორისო პარტნიორობის საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგები

– ჩამოყალიბებული სამიზნე ახალგაზრდების არაფორმალური განათლებისა და უნარების კომპეტენციები და წინაპირობები;
– ახალგაზრდებს შორის დასაქმების შესაძლებლობები გაზრდილია;
– შექმნილია საგანმანათლებლო რესურსებისა და საუკეთესო პრაქტიკის საერთაშორისო ქსელი.

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


Stichting Save the Children Nederland; Youth Worker’s Association of Georgia

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021