ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

პროექტის აღწერა

პროექტი წარმოადგენს „ევროკავშირის უსაფრთხოების, ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის” (SAFE) პროგრამის ნაწილს. კანონის უზენაესობისა და კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებით იგი ხელს უწყობს საქართველოს მოსახლეობის უფრო მერ უსაფრთხოებას.

პროექტი განსაზღვრავს სპეციფიკურ საჭიროებებს და შეიძენს თანამედროვე ტექნოლოგიას, რაც აუცილებელია უსაფრთხოების სექტორის განსაზღვრული აქტორების ინსტიტუციური და ოპერაციული შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.

იგი ასევე აძლიერებს სამართალდამცავი ორგანოების და კატასტროფებზე რეაგირებისა და ზედამხედველობის ინსტიტუტების ინსტიტუციური და ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერება, მაღალი ტექნოლოგიური აღჭურვილობის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის მიწოდებით.

კონკრეტული ამოცანა

პროექტის მიზანია უსაფრთხოების სექტორის ინსტიტუციების ეფექტურიანობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგები

– დაინტერესებული მხარეებისთვის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და აღჭურვილობის მიწოდების შედეგად, პასუხისმგებელი სამთავრობო ორგანოები უკეთესად იქნებიან მომზადებული დანაშაულის და ძალადობის პრევენციისთვის, სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიებისა და ბრძოლის, კიბერ-შეტევებზე უკეთ რეაგირებისთვის, ასევე რეაგირებისთვის კატასტროფებსა და საგანგებო სიტუაციებზე.
– მიწოდებული ტექნიკური აღჭურვილობა ხელს შეუწყობს კარგი მმართველობის მიზნებს, მოვალეობის შემსრულებლის პასუხისმგებლობის ზრდის გზით და, შესაბამისად, გაზრდის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმირებას საქართველოს მოქალაქეების წინაშე მათ ვალდებულებებზე, რაც იქნება მთავარი პროგრამის ძირითადი შედეგი.

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

Gallery


The United Nations Office for Project Services (UNOPS)

პროექტის დეტალები
 • პრიორიტეტული სფერო:
  ინსტიტუტების გაძლიერება, სათანადო მმართველობა და უსაფრთხოება

 • რეგიონები: მთელი საქართველო

 • პროექტის ტიპი: ადგილობრივი
 • დაწყების თარიღი:
  2020-01-11

 • დასრულების თარიღი:
  2022-07-10

 • განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
  The United Nations Office for Project Services (UNOPS)
 • ბიუჯეტი:
  €3 900 000
 • ვებსაიტი:
  www.unops.org
 • სოციალური მედიის ბმულები:
  www.facebook.com/unops.org/?ref=br_rs
 • ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
  413-280

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021