საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხარდაჭერა ახალი ენერგეტიკის სექტორის რეგულაციების განხორციელებაში

პროექტის აღწერა

ევროკავშირის ხელს უწყობს საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის გაძლიერებას. ამ პროექტით ხორციელდება სახელმწიფო ელექტროსისტემის (გადამცემი სისტემის ოპერატორის (TSO)) და ნაწილობრივ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა, რათა მოხდეს საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის ევროკავშირის მოთხოვნების და კონკრეტულად კი, ენერგეტიკის სათემო შეთანხმების მიხედვით.
გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს ძალისხმევა ელექტროენერგეტიკის სექტორში სტაბილურ და გამჭვირვალე საინვესტიციო კლიმატს გამოიწვევს და უფრო მაღალ სტანდარტებს შესთავაზებს მომხმარებელთა დაცვის მიზნით.
პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყლის მარეგულირებელ კომისიასთან.

კონკრეტული ამოცანა

საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმის ხელშეწყობა ევროკავშირის კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, საქართველოს ენერგეტიკის კანონმდებლობის კიდევ უფრო მიახლოება სტანდარტებთან და ენერგეტიკის ბაზრის გაძლიერება ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგები

– გაუმჯობესებული ჩარჩო მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მისი შემდგომი განხორციელების შესაძლებლობებისთვის
– ქსელის კოდების დანერგვა ახალი მოთხოვნების შესაბამისად
– TSO სტანდარტის შეთანხმებების შემუშავება ბაზრის მონაწილეებთან
– ენერგოსისტემის დაგეგმვა ENTSO-E– ს შესაბამისად

პროექტის დოკუმენტები

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


ELIA GRID INTERNATIONAL GMBH

პროექტის დეტალები
 • პრიორიტეტული სფერო:
  კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემო და კლიმატის ცვლილება

 • რეგიონები: თბილისი

 • პროექტის ტიპი: ადგილობრივი
 • დაწყების თარიღი:
  2019-02-15

 • დასრულების თარიღი:
  2020-08-14

 • განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
  ELIA GRID INTERNATIONAL GMBH
 • ბიუჯეტი:
  €850 740
 • ვებსაიტი:
  n/a
 • სოციალური მედიის ბმულები:
  n/a
 • ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
  405-129

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021