ევროკავშირის მხარდაჭერით ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს სოციალური პროექტებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტში.

17/07/2020

ევროკავშირის მხარდაჭერით ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს სოციალური პროექტებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტში.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად, ქედის ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

საგრანტო კონკურსი იწყება 2020 წლის 8 ივლისს და დასრულდება 24 ივლისს 17:00 საათზე

სარგანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე: Keda LAG

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭირო დოკუმენტები იხილეთ: Keda LAG application

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021