„დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“

პროექტის აღწერა

პროექტის სახელწოდება: „დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“
ძირითადი მიზანი: დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირებში მედეგობის და ადამიანური უსაფრთხოების გაზრდა- მოსალოდნელი შედეგებისთვის მზაობა.
კომპონენტები: თემის მობილიზება ქალთა ჯგუფების შექმნა და გააქტიურება, ამ ჯგუფების მატერიალური მხარდაჭერა, ჰუმანიტარული მხარდაჭერა, შესაძლებლობების განვითარება, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო და ბიზნეს კონსულტაციები.

კონკრეტული ამოცანა

დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირებში მედეგობის და ადამიანური უსაფრთხოების გაზრდა- მოსალოდნელი შედეგებისთვის მზაობა. ქმედებები პირდაპირ პასუხობს ზოგად მიზანს- დევნილთა და ABL სოფლის მცხოვრებლების მდგრადობის/მოქნილობის გაზრდას, როგორც ინტეგრირებული მიდგომის- ჰუმანიტარული დახმარების, ტრენინგების, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მზარდაჭერის კომბინაციით, რათა უზრუნველყოს თემი ადრეული აღდგენისთვის, უკეთესი რესურსით.

მოსალოდნელი შედეგები

– მიზნობრივ დევნილთა ცენტრებსა და ABL სოფლებში Covid 19-ის კრიზისის შემდეგ, ეკონომიკური და სოციალური აღდგენისთვის კონკრეტული საჭიროებების წარმოშობა შეფასებულია და შედეგებზე დაფუძნებული დახმარება დაგეგმილია.
– მიზნობრივ თემში, შეიქმნა მობილიზებული და დატრენინგებული ქალებისა და ახალგაზრდების 19 სპეციალური ჯგუფი.
– მოხდა თემის საპასუხო ქმედების შემუშავება, რათა კრიზისი დაძლეულ იქნას მონაწილეობითი გზით.
– გაუმჯობესდა მოწყვლადი ბენეფიციარების ფსიქოლოგიური და ჯანმრთელობის სტატუსი.
– მიზნობრივი თემიდან სულ ცოტა, 30 ქალი და ახალგაზრდა ისარგებლებს პირდაპირი მხარდაჭერით.
– მოხდა იმ დახმარების მიღება, რომელიც იქნა გავრცელებული ბენეფიციარებზე.

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


IDP Women Association “Consent”

პროექტის დეტალები
 • პრიორიტეტული სფერო:
  ყოვლისმომცველი პრიორიტეტული სფეროები

 • რეგიონები: სამეგრელო-ზემო სვანეთი; იმერეთი; შიდა ქართლი; ქვემო ქართლი; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

 • პროექტის ტიპი: ადგილობრივი
 • დაწყების თარიღი:
  2020-05-29

 • დასრულების თარიღი:
  2021-03-28

 • განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
  IDP Women Association "Consent"
 • ბიუჯეტი:
  €50 000
 • ვებსაიტი:
  www.idpwa.org
 • სოციალური მედიის ბმულები:
  www.facebook.com/IDPWAConsent
 • ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
  416-398
 • ტეგები:

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021