ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება მდგრადი ზრდისთვის

Public Presentation of the project

პროექტის აღწერა

გორის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტია საქართველოში, რომელმაც გრანტი მიიღო ევროკავშირის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) პროგრამის ფარგლებში, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებსა და მერებს ეხმარება ეკონმონიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესში.

პროექტის ფარგლებში იქმნება ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა გორის მუნიციპალიტეტში, მათ შორის, რეკრეაციის პარკი ქალაქის ცენტრში, ახალი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, საგამოფენო სივრცეები, პარკინგი, ველო-ინფრასტრუქტურა თუ სახელოსნოები.
პროექტის პარტნიორის – გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზემის ტერიტორიაზე 200 კვ.მ ტერიტორია გამოიყო საკვებისა და სუვენირების დასამზადებელი სივრცის მოსაწყობად. მზადდება სტაჟირებისა და ტრენინგების მოდულები ახალგაზრდებისთვის/სტუდენტებისთვის და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, შეიქმნება სატრენინგო სივრცეები. ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის იქმენა ბიზნეს კონსულტირების სერვისი, რომლით სარგებლობაც უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი პროექტის განმავლობაში.

კონკრეტული ამოცანა

პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეეტში ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნას და მდგრად განვითარებას. სამი მთავარრი ამოცანაა:
1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ სექტორში მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად
2. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მეტი შესაძლებლობების შექმნა ტურისტულ სექტორში, მათი უნარების გაუმჯობესება და შემოსავლის ზრდა
3. ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების, ასევე ახალგაზრდებისა და სტუდენტების პროფესიული უნარების განვითრება ტურიზმის სექტორში სტაჟირების, ტრენინგებისა და ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისების მეშვეობით

მოსალოდნელი შედეგები

– შექმნილია კომპლექსური ინფრასტრუქტურა, მათ შორის, რეაბილიტირებული პარკი, საგამოფენო სივრცე, ტურისტული სიანფორმაციო ცენტრი, ველო-ინფრასტრუქტურა, ტერიტორია კაფესა და სუვენირების მაღაზიისათვის, პარკინგი, ბარგის საცავი და სანიტარული კვანძები;
– გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ამოქმედებულია 7 სახელოსნო
– მოწყობილია სივრცე ტრენინგებისათვის, ხოლო ახალგაზრდებს და მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ უფასოდ გაიარონ ტრენინგი, სტაჟირება და მიიღონ საკონსულტაციო მომსახურება ტურიზმის სექტორში, სადაც ყოველწლიურად სულ მცირე 30 ახალგაზრდა ჩაერთვება ტურიზმის სექტორში;
– გორის ახალი ტურისტური ინფრასტრუქტურის მასშტაბით სულ მცირე 20 სამუშაო ადგილია შექმნილი.

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


Gori Municipality

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021